PIHLAJA FOREST OY - BIOPOLTTOAINETERMINAALI

Biopolttoaineterminaalin tavoitteena on järkeistää biopolttoaineiden saatavuutta ja alentaa hankinnan kustannuksia logistiikkaa parantamalla.

Terminaalissa vastaanotetaan seuraavia polttoaineita:
kannot, energiapuu (kokopuu), risut, oljet, ruokohelpi, palaturve, puusepänteollisuudesta tulevat kierrätyspolttoaineet. Mikäli nämä polttoaineet tarvitsevat jalostusta ennen polttoa, niin se tehdään keskitetysti ja edullisesti terminaalissa.

Yksityisillä, yrityksillä, maanviljelijöillä ym. on mahdollisuus ostaa terminaalista polttoaineita suoraan.